downs.dk
 
 
Down syndrom eller Mongolisme

"Alle ved hvad en mongol er!"


Som forældre til et barn med Down syndrom, finder jeg det flovt, at ordet "Mongol" stadig er den gængse betegnelse for Down syndrom i Danmark. Dette gælder både i de danske medier og blandt den almene befolkning - mest kan det dog undre, at interesseorganisationer for mennesker med Down syndrom og forældre til børn med Down syndrom selv anvender betegnelsen.

Undskyldningerne er mange, f.eks.: "Alle ved hvad en mongol er!" - Men gør vi nu også det?

Ser vi bort fra anvendelsen af ordet "Mongol" i relation til Down syndrom, så er en "Mongol" ganske simpelt betegnelsen for den største etniske gruppe af mennesker i Mongoliet. Egentlig svarende til at en "Dansker" er en betegnelse for den største etniske gruppe af mennesker i Danmark.

Betegnelsen "Mongol" anvendt i relation til Down syndrom, stammer oprindeligt fra den lidt bredere betegnelse "Mongolian Idiocy" eller "Mongolsk idioti". Så vidt vides var det den engelske læge John Langdon Down, der introducerede begrebet "Mongolsk idioti" i 1862, og senere (i 1866) dokumenterede han betegnelsen i skriftet "Observations on an ethnical classification of Idiots" (dansk: Observationer på en etnisk klassifikation af idioter). John Langdon Down anvendte betegnelsen "Mongol" eller "Mongolsk idioti" idet han mente at børn med Down syndrom delte visse fysiske ansigtstræk med det Mongolske folk. John Langdown Down mente desuden, at Down syndrom repræsenterede et evolutionært tilbageskridt fra den overlegne Kaukasiske race til den underudviklede Orientiske race, herunder det Mongolske folk.

I andre lande og verdensdele er anvendelsen af betegnelsen "Mongolsk idioti" forlængst ændret til "Down syndrom". F.eks. droppede WHO (The World Health Organization) officielt alle referencer til betegnelsen "mongolisme" i 1965.

I Danmark er andelen af etniske "Mongoler" relativt lille - men ikke desto mindre må det være umådeligt vanskeligt for disse mennesker, at bekende sig til deres etniske tilhørsforhold.

Mon ikke det var på tide, at vi også i Danmark droppede brugen af ordet "Mongol" i relation til Down syndrom.

Tilbage til forsiden
 
 

Ovenstående tekst må gerne kopieres - downs.dk